Privacy Statement

BikerGadgets neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@bikergadgets.nl.

Wie is BikerGadgets?

BikerGadgets is een eenmanszaak, kantoorhoudende te (4105LG) Culemborg aan de Rietveldseweg 14 B, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 30243860. Wanneer BikerGadgets jouw persoonsgegevens verwerkt, is BikerGadgets de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt BikerGadgets jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor BikerGadgets persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens BikerGadgets voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door BikerGadgets worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

 • Doeleinde: Beheer van bestellingen
  • Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, BTW-nummer, Klantnummer
  • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Afhandelen klachten
  • Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht.
  • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Facturatie
  • Gegevens: NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Bestellingnummer, Inhoud van de klacht, BTW-nummer, Klantnummer
  • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Verlenen van de dienst zelf
  • Gegevens: NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden
  • Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: CRM
  • Gegevens: Naam, E-mailadres, Bestelgeschiedenis, Telefoonnummer
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  • Betrokken belang: Commercieel belang
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar Marketing
 • Doeleinde: Direct marketing
  • Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  • Betrokken belang: Commercieel belang
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Affiliate marketing
  • Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  • Betrokken belang: Commercieel belang
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Retargeting
  • Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  • Betrokken belang: Commercieel belang
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Behavioural targeting
  • Gegevens: Naam, NAW-gegevens, E-mailadres, Telefoonnummer, Klikgedrag, Surfgedrag, Interesse in een product, Social media account, User ID, Bestelgeschiedenis, Post/factuuradres
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang Betrokken belang: Commercieel belang
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar
 • Doeleinde: Beveiliging van gegevens
  • Gegevens: Telefoonnummer, Wachtwoord, Financiële transacties, IBAN, Naam, Adres
  • Grondslag: Gerechtvaardigd belang
  • Betrokken belang: Commercieel belang
  • Bewaartermijn: maximaal 7 jaar

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

BikerGadgets heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan. Je hebt het recht om:

 • informatie te ontvangen over de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • inzage te krijgen in de persoonsgegevens die we over je bezitten;
 • te vragen om de correctie van onjuiste, onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens;
 • te verzoeken dat persoonsgegevens worden gewist als zij niet langer nodig zijn of als de verwerking ervan onrechtmatig is;
 • bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of om redenen die op jouw persoonlijke situatie betrekking hebben;
 • in specifieke gevallen te verzoeken om een beperking van de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • jouw persoonsgegevens in machinaal leesbare vorm te ontvangen en ze door te sturen naar een andere verwerkingsverantwoordelijke ("overdraagbaarheid van gegevens”);
 • te verzoeken dat op automatische verwerking gebaseerde beslissingen die jou betreffen of jou in ernstige mate raken en zijn gebaseerd op uw persoonsgegevens door natuurlijke personen worden genomen, en niet alleen door computers. Je hebt in dat geval ook het recht om je standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten.

Reactie door BikerGadgets

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@bikergadgets.nl. BikerGadgets zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat BikerGadgets een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien BikerGadgets je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

 • Verwerkers - Het kan zijn dat BikerGadgets verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt BikerGadgets ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van BikerGadgets worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van BikerGadgets worden geplaatst, kunnen jouw apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop bikergadgets.nl je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@bikergadgets.nl. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop BikerGadgets jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@bikergadgets.nl. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.