Wettelijke garantie

Voor onze artikelen bestaan wettelijke garantierechten.

Je garantieaanspraken wegens gebreken bij gebruikte artikelen verjaren na één jaar vanaf het moment dat de verkochte artikelen aan jou zijn overhandigd. Uitzonderingen op deze regel zijn het recht op schadevergoeding, garantieaanspraken wegens gebreken die wij opzettelijk verzwijgen en garantieaanspraken die wij voor de geschiktheid van de goederen hebben overgenomen. Voor deze uitzonderingen in garantieaanspraken gelden de wettelijke verjaringstermijnen.